KAHANGALA PARISH (2005)

  1. BERNADETTE, KAHANGALA PARISH (2005)

P.O. BOX 166,  MAGU, MWANZA

 

Resurrection Fathers,

P.O. Box 166, MWANZA.

  • Rev. Fr. Andrzej Madry,CR P.P.             Mobile: 0786-905584

 

St. Martin Formation and Training Institute, Kahangala (SMFTI)

P.O. Box 166, Magu, MWANZA.

  • Rev. Fr. Andrzej Madry,CR Director Mobile: 0786-905584

 

Juniorate Formation for Resurrection Brothers,

P.O. Box 166, Magu, MWANZA.

  • Rev. Br. Michael Juma,CR        “   :  0682-938654

 

OUT-STATIONS:

KAHANGALA SUB-PARISH:               YICHOBELA SUB-PARISH:

  1. Kahangala 3.  Bundilya                1. Yichobela        3.  Nyamahanga
  2. Bujilima 4.  Ijinga 2.  Kinango         4.  Ng’wamanga

 

NG’WANGIKA SUB-PARISH:            ILUNGU SUB-PARISH:                                                                 1.  Ng’wangika      3.  Chamva                 1.  Ilungu            3.  Nyashimba

  1. Ng’wabomba    4.  Nyamatala            2.  Bugabu